ACT!

Afgelopen week heb ik mijn cursus, Acceptance and Commitment Therapy, afgerond welke hoort tot de derde generatie gedragstherapie. ACT! gaat ervan uit dat vervelende gevoelens, gedachten en gebeurtenissen een onderdeel zijn van het leven. Deze kunnen we niet veranderen. Wat we wel kunnen veranderen is hoe we omgaan met vervelende gevoelens, gedachten en gebeurtenissen. ACT! maakt gebruik van o.a. mindfulness en defusie (loskomen van je gedachten, zodat deze je minder zullen raken). Twee van de belangrijkste gebieden in het gevoelsleven en de gedachtewereld waar ACT! mee werkt zijn:

  • De acceptatiekant;  richt zich op het leren accepteren van verschillende (belemmerende) gedachten en gevoelens. Door deze niet langer te ontkennen of er tegen te vechten, maar ze ruimte te geven om er te mogen zijn leer je deze gedachten en gevoelens te accepteren.
  • De commitmentkant; richt zich op het onderzoeken welke waarden in het leven belangrijk voor je zijn, hoe je een waardevol leven kunt leiden met beperkingen en welke stappen je kunt zetten om dit waardevolle leven te bereiken.

Deze werkwijze is met name geschikt voor mensen met ‘vermijdingsproblemen'(verslaving), gedragsproblemen, angststoornissen, depressie en het verwerken van een traumatische ervaring. Daarnaast is ACT! ervaringsgericht en maakt veel gebruik van metaforen. Dat maakt nou net dat het  zo mooi te combineren is met vaktherapeutische behandeling!