Week van de opvoeding

Dit jaar staat de week van de opvoeding gepland van maandag 6 tot en met zondag 12 oktober. Hierbij gaat het om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren. Het thema van dit jaar is: “Ik tel tot tien…” Samen met een collega, Jorine van Beurden, open ik de deuren van mijn praktijk op 9 oktober van 20.00 uur tot 21.00 uur. Tijdens deze avond geven we op een speelse, actieve en creatieve manier meer informatie over zelfvertrouwen.

Samenwerking gemeente Eindhoven (en randgemeenten)

Mijn samenwerking met de gemeente Eindhoven Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Gemeenten dragen in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB) zorg voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden. Het is aan de gemeente om te beoordelen of haar inwoners op eigen kracht in staat zijn om werk te vinden of dat zij ondersteuning nodig hebben richting arbeid. Wanneer er ondersteuning nodig is zal de gemeente in samenwerking met de inwoner op zoek gaan
>> lees meer