BIG registratie

De FVB heeft onlangs haar leden laten weten dat de minister, mevr. Schippers,  tot de conclusie is gekomen dat vaktherapie niet in aanmerking komt voor artikel 34 van de Wet BIG, waarmee het beroep een beschermde titel krijgt.

Haar uitgangspunten zijn:
Een basisberoep moet voldoende onderscheidend zijn;
de beroepsbeoefening moet gericht zijn op individuele gezondheidzorg;
en er moet sprake zijn van een noodzaak het beroep te reguleren ter bescherming van de patiënt.

Deze berichtgeving heeft mij, en ik neem aan alle vaktherapeuten, verrast en teleurgesteld.
Vaktherapie onderscheidt zich namelijk van andere GZ-behandelingen doordat het een ervaringsgerichte (non-verbale) therapie is waarvan de werkzaamheden niet door ander GZ-(psycho)therapeuten overgenomen kan worden. Zij missen de kennis en ervaring om de beeldende middelen, drama, dans, muziek of sportieve werkvormen therapeutisch in te zetten. Vaktherapeuten worden opgeleid tot non-verbaal GZ-vaktherapeut waarbij naast  therapeutische processen en psychosociale basiskennis ook ervaring wordt opgedaan met het medium.

In mijn praktijk bied ik, voornamelijk aan cliënten tussen de 5 en 50 jaar, hoofdzakelijk individuele behandeling aan. De behandeling wordt voor een (groot) gedeelte vergoedt door de zorgverzekeraar  vanuit het aanvullend pakket. Ook de Overheid-Belastingdienst erkent dat vaktherapeuten (met een erkend diploma) individuele gezondheidszorg bieden. Sinds kort worden de vaktherapeuten vrijgesteld van BTW wanneer zij “de gezondheidskundige dienst persoonlijk en rechtstreeks aan de individuele patiënt levert”.

Ook is er het misverstand dat vaktherapie plaatsvindt in opdracht van een BIG-geregistreerde. Ik overleg met bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog wanneer deze  betrokken is bij een cliënt. Maar ik werk incidenteel onder de verantwoordelijkheid van een BIG geregistreerde hoofdbehandelaar. Over het algemeen werk ik voor particuliere cliënten met verschillende hulpvragen en (GZ) problematiek. Ook kan er vanuit de Jeugdwet PGB behandeling geboden worden.

De deskundige vaktherapeut is bij verschillende vakgroepen aangesloten en doet aan kwaliteitsmanagement, volgt intervisie, supervisie en schoolt zich bij. De BIG registratie is bekend onder cliënten maar ook bij gemeenten en maakt voor hen direct duidelijk dat zij te maken hebben met een erkende beroepsgroep en een geregistreerd vaktherapeut. Ik had deze erkenning graag gekregen.