NFG erkend door Zilveren Kruis!

Vanaf 2019 wordt de NFG erkend door Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO en OZF. Omdat ik lid ben van de NFG wordt hiermee het aanvullende vergoedingenpakket verder uitgebreid. Let op! Of een behandeling wordt vergoed, is afhankelijk van de polisvoorwaarden en het pakket dat je hebt gekozen.  Laat je dus altijd bij de zorgverzekeraar informeren naar de vergoedingsmogelijkheden.

Afscheid praktijk Eindhoven

Zowel mijn praktijk in Eindhoven als in Haelen wordt druk bezocht. Het doet me goed dat mensen me weten te vinden. Twee praktijken bezitten heeft echter ook een minder leuke kant die ik me van te voren niet zo heb gerealiseerd. Ik had nooit gedacht dat er zo’n grote hoeveelheid administratief werk op me af zou komen. De balans tussen mijn werk (cliënt tijd en administratie), tijd voor mezelf en mijn gezin is zoek. De beslissing om mijn werkzaamheden in
>> lees meer

Contractering jeugdhulp Noord-Limburg

Goed nieuws!! Met de 7 gemeenten van Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) heb ik een contract kunnen afsluiten. Vanaf 01-01-2017 wordt behandeling van kinderen en jeugd uit deze omgeving vergoed door de gemeente waar hij/zij vandaan komt.

PGB | vaktherapie in de jeugdwet

PGB bij jeughulpverlening Vaktherapie in de jeugdwet De gemeente heeft een zorgplicht voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Deze zorgplicht staat los van zorgverzekeraars en de daar uit voortkomende vergoedingen. Er zijn twee vormen van zorg vanuit de gemeente: Zorg in Natura en PGB. Wanneer een zorgverlener (zzp-er) zoals ik geen ZIN (contract met de gemeente) heeft dan kan er door ouders (met hulp van de vaktherapeut) een PGB aangevraagd worden. PGB kan vooral aangevraagd worden bij: problematiek
>> lees meer

BIG registratie

De FVB heeft onlangs haar leden laten weten dat de minister, mevr. Schippers,  tot de conclusie is gekomen dat vaktherapie niet in aanmerking komt voor artikel 34 van de Wet BIG, waarmee het beroep een beschermde titel krijgt. Haar uitgangspunten zijn: Een basisberoep moet voldoende onderscheidend zijn; de beroepsbeoefening moet gericht zijn op individuele gezondheidzorg; en er moet sprake zijn van een noodzaak het beroep te reguleren ter bescherming van de patiënt. Deze berichtgeving heeft mij, en ik neem aan alle
>> lees meer

Kunst- en leefbaarheids- projecten

Met Marlies van Weelden heb ik aan verschillende Kunst- en leefbaarheid-projecten gewerkt.Hierin worden mensen en/of hun omgeving met elkaar in contact gebracht via creatieve concepten waarbij het uitgangspunt is de leefbaarheid op een positieve en blijvende manier te verbeteren. Op het Gelderlandplein in Eindhoven zijn wij als de Sugarettes actief waarin we bewoners met een creatief concept hebben gevraagd wat zij missen op het plein? Het antwoord was helder. Ontmoeting. Niet alleen voor kinderen, maar juist ook voor volwassenen.  Vroeger, zo zeggen
>> lees meer

ACT!

Afgelopen week heb ik mijn cursus, Acceptance and Commitment Therapy, afgerond welke hoort tot de derde generatie gedragstherapie. ACT! gaat ervan uit dat vervelende gevoelens, gedachten en gebeurtenissen een onderdeel zijn van het leven. Deze kunnen we niet veranderen. Wat we wel kunnen veranderen is hoe we omgaan met vervelende gevoelens, gedachten en gebeurtenissen. ACT! maakt gebruik van o.a. mindfulness en defusie (loskomen van je gedachten, zodat deze je minder zullen raken). Twee van de belangrijkste gebieden in het gevoelsleven
>> lees meer

Veranderingen zorgverzekeraars 2015

Belangrijke informatie voor ouders van kinderen tot 18 jaar. VGZ zou met ingang van 2015 stoppen met het vergoeden van psychosociale hulp (waaronder vaktherapie) vanuit de aanvullende zorgverzekering voor kinderen van 18 jaar en jonger. Echter VGZ heeft eind november 2014 aangekondigd een coulancejaar in te stellen voor de vergoeding van psychosociale kindertherapie. Vaktherapie wordt hiermee weer vanuit het aanvullend pakket gedeeltelijk vergoed.

Week van de opvoeding

Dit jaar staat de week van de opvoeding gepland van maandag 6 tot en met zondag 12 oktober. Hierbij gaat het om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren. Het thema van dit jaar is: “Ik tel tot tien…” Samen met een collega, Jorine van Beurden, open ik de deuren van mijn praktijk op 9 oktober van 20.00 uur tot 21.00 uur. Tijdens deze avond geven we op een speelse, actieve en creatieve manier meer informatie over zelfvertrouwen.

Samenwerking gemeente Eindhoven (en randgemeenten)

Mijn samenwerking met de gemeente Eindhoven Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Gemeenten dragen in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB) zorg voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden. Het is aan de gemeente om te beoordelen of haar inwoners op eigen kracht in staat zijn om werk te vinden of dat zij ondersteuning nodig hebben richting arbeid. Wanneer er ondersteuning nodig is zal de gemeente in samenwerking met de inwoner op zoek gaan
>> lees meer