Coaching of begeleiding met hond als co-coach

Wanneer behandeling niet nodig is en/of het beeldend werken spreekt je niet aan maar er is wel een hulpvraag  dan is (kinder) coaching met een hond als co-coach wellicht iets voor jou of je kind.

Coaching voor kind

Kindercoaching is een kortdurende (individuele) begeleiding  om je kind te helpen. Meestal zijn een paar sessies al voldoende om stappen te zetten en weer vooruit te komen. Coaching speelt zich af in “het hier en nu” en is gericht op de toekomst.
Het doel van het inzetten van een hond bij de coaching of begeleiding is dat kinderen hun eigen mogelijkheden (her)ontdekken om hun problemen te overwinnen. Dit gebeurt door vaardigheden aan te leren en deze te oefenen in samenwerking met de hond. De coach biedt maatwerk, bedenkt passende opdrachten en oefeningen die je kind uit voert met de hond.
Deze manier van coaching/begeleiding is een ervaringsgerichte manier van werken. Je kind ervaart door het uitvoeren van de activiteiten de consequenties van zijn handelen. De coach begeleidt je kind bij het zich bewust maken van bijkomende gevoelens, emoties en zijn of haar gedachtegang.

Voordelen van het werken met een hond

Honden hebben een positieve invloed op de fysieke en geestelijke toestanden van mensen. Een hond voelt feilloos aan wat de gemoedstoestand van een kind is en kan hierop reageren. Zij communiceren door middel van houding, gedrag en energie. De hond kan je kind als het ware een spiegel voor houden. Een kind wat bijvoorbeeld door concentratieproblemen af dwaalt zal merken tijdens een sessie met de hond dat deze ook afdwaalt. Maar dan letterlijk door ergens te gaan snuffelen en haar eigen gang te gaan. Een kind met weinig zelfvertrouwen zal merken dat zijn of haar houding en stemgebruik heel belangrijk is om iets van de hond gedaan te krijgen. Gedurende een sessie krijgt een kind steeds meer handvatten en uiteindelijk zal het vol trots naar huis gaan omdat de hond gedaan heeft wat er is opgedragen, omdat er is samen gespeeld en zij plezier hebben gehad.

Voor wie?

Kinderen en jeugd die een enkelvoudige hulpvraag hebben kunnen bij Nicole en Zomer terecht. Nicole en Zomer kunnen helpen wanneer je kind:

  • behoefte heeft aan ontspanning
  • Succeservaringen wil opdoen
  • Hulp nodig heeft bij het ervaren van zijn/haar grenzen en/of die van een ander
  • Het zelfvertrouwen wil vergroten
  • Zijn of haar sociale vaardigheden wil vergroten