Kosten

Vergoedingen

Vaktherapie komt op verschillende manieren voor vergoeding in aanmerking.

Zorgverzekeraars

Voor zowel jeugd als volwassenen wordt vaktherapie gedeeltelijk door de zorgverzekeraar vergoed vanuit het aanvullend pakket. Vergoeding valt onder alternatieve/complementaire geneeswijze. Via onderstaande link zie je alle zorgverzekeraars  die vaktherapie vergoeden. LET OP! Vanaf 2022 ben ik alleen nog via de FVB geregistreerd. Alleen bij zorgverzekeraars die met de FVB een contract hebben zullen er vergoedingsmogelijkheden zijn.  Zie je je zorgverzekeraar er niet bij staan neem dan contact met me op en dan kijken we er samen naar.
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

PGB

Wanneer een zorgverlener geen contract heeft met de gemeente (bijvoorbeeld Venlo) waar een jeugdige vandaan komt dan kan er een PGB voor behandeling aangevraagd worden. De gemeente heeft zorgplicht voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Voor meer info zie: https://aukepraktijkbeeldend.nl/pgb-vaktherapie-in-de-jeugdwet/

Gemeente (jeugdhulp)

Met verschillende gemeenten heb ik een contract afgesloten waardoor behandeling voor kind en jeugd door de gemeente waar hij/zij vandaan komt vergoed wordt. Om behandeling te kunnen starten heb ik een verwijskaart van de huisarts of een ander gecertificeerde instelling (zoals jeugdzorg) nodig. Hieronder treft u een lijst met de verschillende gemeentes waar ik een contract mee heb:

  • Midden Limburg: Weert, Nederweert en Leudal

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Als je al in behandeling bent bij een psychiater, psycholoog of psychotherapeut waarbij een DBC is geopend, kan vaktherapie worden opgenomen in het DBC. Meestal wordt de therapie dan helemaal vergoed. De mogelijkheden hiervoor moeten besproken worden met uw hoofdbehandelaar.