Kunst- en leefbaarheids- projecten

Met Marlies van Weelden heb ik aan verschillende Kunst- en leefbaarheid-projecten gewerkt.Hierin worden mensen en/of hun omgeving met elkaar in contact gebracht via creatieve concepten waarbij het uitgangspunt is de leefbaarheid op een positieve en blijvende manier te verbeteren.

Op het Gelderlandplein in Eindhoven zijn wij als de Sugarettes actief waarin we bewoners met een creatief concept hebben gevraagd wat zij missen op het plein? Het antwoord was helder. Ontmoeting. Niet alleen voor kinderen, maar juist ook voor volwassenen. 
Vroeger, zo zeggen bewoners die er al jarenlang wonen, was het vanzelfsprekend gezellig op het Gelderlandplein. Kinderen speelden in de speeltuin die door de buurt werd beheerd. Ouders dronken samen koffie op de bankjes op het plein. Er was een klein winkeltje waar je dagelijkse boodschappen kon doen, een praatje kon maken en kinderen kochten er snoepjes. Maar kleine kinderen worden groot. Mensen verhuizen, en er komen nieuwe mensen met andere normen en waarden. Het plein werd stiller, de sfeer werd grimmiger, en het buurthuis om de hoek werd ook nog gesloten.
Afgelopen zomer greep Woonbedrijf in en zorgde ervoor dat een aantal overlast veroorzakende bewoners van het plein vertrok.
Er zijn plannen gesmeed met positieve energie waarbij vooruit gekeken wordt. 
Samen een oude keet opknappen en ombouwen tot ontmoetingsruimte. Koffiedrinkplek. Hamburgertent. Muziekpodium. Eigenlijk maakt het niet eens zoveel uit wat er precies in de keet komt. Zolang het bouwen mensen maar samenbrengt. Hiermee is de “Keet op het Gelderlandplein” ontstaan!

Voor andere projecten kijk op:
https://aukepraktijkbeeldend.nl/leefbaarheidsprojecten/