PGB | vaktherapie in de jeugdwet

PGB bij jeughulpverlening

Vaktherapie in de jeugdwet

De gemeente heeft een zorgplicht voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Deze zorgplicht staat los van zorgverzekeraars en de daar uit voortkomende vergoedingen.
Er zijn twee vormen van zorg vanuit de gemeente: Zorg in Natura en PGB.
Wanneer een zorgverlener (zzp-er) zoals ik geen ZIN (contract met de gemeente) heeft dan kan er door ouders (met hulp van de vaktherapeut) een PGB aangevraagd worden.

PGB kan vooral aangevraagd worden bij:

 • problematiek waarbij (gespecialiseerde) behandeling nodig is
 • complexe problematiek
 • combinatie van aandoeningen bijvoorbeeld autisme, ADHD, of in combinatie met een (lichte) verstandelijke beperking
 • maar ook problemen die zijn ontstaan door bijvoorbeeld te vaak verhuisd zijn, problematiek voortkomend uit echtscheiding, onveiligheid enz.
 • behandeling is bedoeld om nieuwe vaardigheden aan te leren of om te voorkomen dat een aandoening of beperking erger wordt
 • individueel of groepsbehandeling

Het voordeel van een PGB is dat ouders/jeugd regie kunnen voeren over hun behandeling. Zij bepalen zelf hoe, waar, wanneer en door wie zij zorg willen ontvangen. (en dat past natuurlijk precies in zoals zorg door gemeente bedoeld was…participatieladder).

Wat is er nodig:

 • verwijsbrief van bijvoorbeeld school, huisarts, psycholoog of POH,
 • een behandelplan. De vaktherapeut/behandelaar stelt deze samen met de cliënt op (je kunt dit zien als een intake)
 • budgetplan (te vergelijken met een offerte). Dit wordt door de vaktherapeut gemaakt.
 • Een familiehulpplan. Hier zijn richtlijnen voor en de vaktherapeut helpt hierbij.

Wat als:

De gemeente hulp niet toekent maar zich vasthouden aan de zorg in natura? Dan mag er bezwaar gemaakt worden (ook weer met hulp). Er kan aangegeven worden waarom zorg in natura niet geschikt is bijvoorbeeld doordat:

 • (vrijgevestigde) vaktherapeut is niet ingekocht door gemeente
 • gezin wil laagdrempelige hulp, in de buurt
 • vaktherapeut werkt nauw samen met overige hulpverlening/verwijzer en/of school
 • non-verbale en ervaringsgerichte behandelvorm is het meest passend
 • enz. enz.

Wil je meer informatie lezen over het PGB kijk dan op:

 •  www.regelhulp.nl
 • www.pgb.nl (per saldo)
 • www.voordejeugd.nl
 • stichting kwaliteitsregister jeugd
 • www.zorgwijzer.nl/faq/hoe-kom-ik-aanmerking-voor-het-pgb