PING…take away at home

Out of your (space) box

Vestide, de afdeling studentenhuisvesting van Woonbedrijf, bouwt op het terrein van de TU/e driehonderd nieuwe studentenwoningen. Hier komen vooral jonge, internationale studenten tijdelijk te wonen. Er moet een naam voor deze studentenwoningen komen en wellicht een gemeenschappelijke ruimte binnen en/of buiten.
Maar waaraan heeft deze groep internationals behoefte?
We gaan het vragen aan de huidige bewoners van de Spaceboxen, die straks verhuizen naar de nieuwbouw. Dat doen we niet door middel van een saaie enquête, maar met het concept PING.

In opdracht van Vestide
In samenwerking met Almar Ontwerpt en Buurtcultuurfonds040