Veranderingen zorgverzekeraars 2015

Belangrijke informatie voor ouders van kinderen tot 18 jaar.

VGZ zou met ingang van 2015 stoppen met het vergoeden van psychosociale hulp (waaronder vaktherapie) vanuit de aanvullende zorgverzekering voor kinderen van 18 jaar en jonger. Echter VGZ heeft eind november 2014 aangekondigd een coulancejaar in te stellen voor de vergoeding van psychosociale kindertherapie. Vaktherapie wordt hiermee weer vanuit het aanvullend pakket gedeeltelijk vergoed.