Werkwijze

Procedure

Aanmelden:
Dit kan door een mail te sturen naar auke@praktijkbeeldend.nl. Geef daarin aan wie er aangemeld wordt (naam, geb. datum) en eventueel de reden van aanmelden.
Ook kun je je telefonisch aanmelden via telefoonnummer: 06-81977568. Mocht je de voicemail krijgen spreek dan je naam en telefoonnummer in zodat ik terug kan bellen.

Intakegesprek:
We bespreken je klacht en hulpvraag. Ik bied informatie aan over de kosten, wat je kunt verwachten en er is ruimte om vragen te stellen.

Observatie:
de eerste drie consulten staan in het teken van problematiek beter in kaart brengen en verhelderen van de hulpvraag. Na deze drie consulten bespreek ik mijn bevindingen met je door en maken we een behandelplan waarin je lange en korte termijn doelen beschreven staan.

Start behandeling:
Je bent gericht aan het werk en op  vaste momenten wordt er geëvalueerd.

Afronding therapie:
Doelen zijn bereikt. Belangrijk is dat therapie afgerond wordt en duidelijk is wat eventuele volgende stappen zijn en of er een vervolgtraject nodig is.

Wachtlijst:
Een intake kan binnen een week gepland worden. Binnen twee weken (afhankelijk van hoe flexibel je in dagen en tijd bent) kun je starten met de behandeling.
Mijn werkzaamheden in mijn praktijk in Eindhoven zijn per 01-01-2018 overgenomen door mijn collega vaktherapeuten.