Samenwerking gemeente Eindhoven (en randgemeenten)

Mijn samenwerking met de gemeente Eindhoven

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Gemeenten dragen in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB) zorg voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden. Het is aan de gemeente om te beoordelen of haar inwoners op eigen kracht in staat zijn om werk te vinden of dat zij ondersteuning nodig hebben richting arbeid. Wanneer er ondersteuning nodig is zal de gemeente in samenwerking met de inwoner op zoek gaan naar de beste manier om aan werk (werk is het hoogste doel) te komen door maatwerk aan te bieden. Om juist maatwerk aan te kunnen bieden gebruikt de gemeente Eindhoven het instrument PRB (persoonsgeboden Re-integratiebudget) via een dynamisch aankoopsysteem. Met de gemeente Eindhoven heb ik een samenwerking gevonden. Zowel mijn module “Arbeidsvaardigheden in beeld” als individuele behandeling voldoet aan alle eisen die de gemeente stelt aan het PRB. Ondertussen zijn de eerste cliënten in mijn praktijk gestart!

Voor wie?

Inwoners/cliënten van Eindhoven en randgemeenten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt welke kampen met psychische, psychiatrische en of sociaal-emotionele problemen en welke een re-integratie traject volgen. De inwoner/cliënt is gekoppeld aan een casemanager c.q. specialist participatie.